De Stichting Brabantse Waterstof Coalitie (opgericht in november 2019) heeft zich ten doel gesteld om de totstandkoming van een gezamenlijke en samenhangende Brabantse waterstofvisie en  -uitvoeringsstrategie te realiseren en te bevorderen dat waterstofinitiatieven in Brabant worden versneld en opgeschaald. In november 2019 werd een manifest gepresenteerd.

Waarom deze coalitie?
Waterstof (H2) is hot. De rol en ontwikkeling van waterstof is de laatste jaren internationaal in een stroomversnelling gekomen. Waterstof kan oneindig gemaakt worden, is veilig te gebruiken         en veroorzaakt geen vervuiling. Waterstof is een van de alternatieven in de energietransitie. Belangrijk voordeel van waterstof is dat er wereldwijd transport en grootschalige opslag van mogelijk is. Nadeel is dat er nog relatief veel energie verloren gaat bij het maken van waterstof.
In Nederland is er potentieel om een vooraanstaande rol te gaan spelen. Enkele jaren geleden is het H2-Platform opgericht om waterstof nationaal sterker op de agenda te krijgen. Dankzij die inspanningen is er een landelijke regeling voor het stimuleren van waterstof tankstations.  In het klimaatakkoord van 28 juni 2019 komt waterstof in alle sectoren aan de orde, als een sectorover-stijgende oplossing. Hoopvol is dat het woord ‘waterstof’ 128x wordt genoemd in dat nationale akkoord. Inmiddels heeft de regering als eerste stap in het kader van de Miljoenennota 2019 € 60 miljoen extra aan middelen vrijgemaakt voor het verduurzamen van de industrie. Dit wordt onder andere geïnvesteerd in de versnelling van waterstofprojecten en in pilotprojecten en innovatie op het gebied van CC(U)S (afvang, opslag, transport en hergebruik van CO2). En bij dit alles zien wij zeker ook kansen voor Brabant, hoewel het nog nauwelijks voorkomt in de overheidsplannen.

Brabant: Van achterblijver naar koploper!