Waterstofkansen in Brabant

Samen met VNO-NCW Brabant Zeeland en provincie Noord-Brabant organiseert de Brabantse Waterstof Coalitie een interactieve middag over het perspectief van groene waterstof met de focus op industrie en logistiek.

Datum: woensdag 25 januari 2023
Tijd: 15.00 – 17.00 uur
Locatie: Provinciehuis, Brabantlaan 1, 5216TV ’s-Hertogenbosch

Tijdens deze middag praten experts, ervaringsdeskundigen en andere betrokkenen je bij over de stand van groene waterstof in Zuid-Nederland. Belangrijke vragen die besproken worden, zijn:

 • Wat zijn de concrete kansen op het overschakelen met je bedrijf op waterstof?
 • Welke waterstofinfrastructuur wordt tussen nu en 2030 verwacht?
 • Hoe kunnen we in Brabant het gebruik van waterstof in de industrie en het zware transport versnellen?
 • Wat zijn de businesskansen voor de decentrale productie van groene waterstof?

Over waterstof

Dat waterstof een belangrijke rol gaat spelen in de energietransitie is onvermijdelijk, maar welke dan is de grote vraag. Het opwekken van groene waterstof, de schoonste variant, met behulp van stroom gebeurt nu nog mondjesmaat, maar het toekomstperspectief is goed voor Zuid-Nederland. En de aantrekkelijkheid is het afgelopen jaar alleen maar groter geworden door de stijging van de olie- en gasprijs en door netcongestie. Naast de logistieke sector zien we dan ook dat de interesse vanuit de industrie steeds verder toeneemt.

De beschikbaarheid van groene waterstof is nu dus nog beperkt, maar binnen enkele jaren komen er, voor in elk geval de grotere verbruikers, buisleidingen beschikbaar. Ook wordt gewerkt aan de bouw van waterstoftankstations. Dat vereist vooralsnog afnamevolumes van bepaalde omvang; regionale clustering kan helpen daaraan te voldoen.

Aanmelden

Meld je aan via academy@vnoncwbrabantzeeland.nl.
Let op: het kan zijn dat je ook van een van de andere organiserende partijen een uitnodiging hebt ontvangen. Je hoeft je uiteraard maar één keer te aanmelden.

PROGRAMMA

14.30 uur ontvangst
15.00 uur Opening door gedeputeerde Anne-Marie Spierings
15.15 uur Onder leiding van een ervaren moderator gaan we in gesprek met onderstaande sprekers en zoeken we de interactie op met de aanwezigen

 • Adwin Martens, WaterstofNet – Kansen voor de logistiek
  WaterstofNet is een Vlaams-Nederlandse projectorganisatie met ruim 12 jaar ervaring in het veld. Adwin Martens gaat in het bijzonder in op HyTrucks, een initiatief van het bedrijfsleven met als doel om in 2025 1.000 vrachtwagens op waterstof te laten rijden in Zuid-Nederland.
 • Hans Brinkhof, VoltH2 – Decentrale productie van groene waterstof
  VoltH2 is een internationaal bedrijf dat actief is in de ontwikkeling van zgn. green hub’s. Met behulp van kleinschalige elektrolyseinstallaties (25MW) kan worden voorzien in de productie van groene waterstof uit onder meer zon en wind. Momenteel is o.m. een installatie in aanbouw in Terneuzen.
 • Ruben van Grinsven, Shell Nederland – De toekomstige waterstofinfrastructuur
  Er wordt o.a. door de Gasunie hard gewerkt aan de waterstoinfrastructuur van de toekomst, o.m. buisleidingen tussen de Rotterdamse Haven, Moerdijk, Chemelot en het Duitse achterland. Shell spant zich in om waterstof een rol van betekenis te laten krijgen in Nederland. Eerder dit jaar werd de bouw van Holland Hydrogen!, de grootste waterstoffabriek van Europa aangekondigd.
 • Richard van de Sanden, directeur EIRES (TU/e) – Kansen voor de industrie
  EIRES is grondlegger en uitvoerder van het nationale fonds ‘Groenvermogen van de Nederlandse economie’. Dit fonds stimuleert de ontwikkeling naar een ecosysteem gebaseerd op groende waterstof. Het zorgt voor kenniscirculatie naar bedrijven en geeft impulsen aan de partijen in het veld, o.a. in de maakindustrie en de chemie.
 • gedeputeerde Anne-Marie Spierings – De Brabantse waterstofagenda
  Waterstof wordt inmiddels beschouwd als onmisbaar onderdeel van de nationale en regionale energietransitie. De provincie speelt als middenbestuur een belangrijke rol. Nu de internationale actualiteit om extra versnelling vraagt is het de vraag hoe de provinciale agenda er in de komende bestuursperiode (2023-2027) uit zal zien.

Het programma wordt afgesloten met een wrap-up (samenvatten conclusies en mogelijke vervolgacties) en een netwerkborrel.

17.00 uur Netwerkborrel
18.00 uur Einde bijeenkomst